SEMAKAN KURSUS PENGAJIAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA

Select Language :

PEMAKLUMAN

* Antara sebab butiran kursus pengajian tidak berjaya dipaparkan adalah seperti berikut:

  1. Kursus pengajian tersebut tidak dikemaskini oleh IPTS dalam Sistem e-IPTS
  2. Kursus pengajian tersebut mendapat kelulusan sebelum tahun 2017
  3. IPTS tidak menggunakan nama kursus pengajian yang diluluskan oleh Kementerian
  4. IPTS tidak / belum mendapatkan kelulusan Kementerian sebelum menawarkan kursus pengajian tersebut
*** Nota : Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat yang diperolehi menerusi kemudahan ini.